Στα χέρια της Υπ. Μεταφορών οι τέσσερις κυπριακές τοιχογραφίες